Списък кметства

Създадена на Четвъртък, 19 Септември 2019

С П И С Ъ К

на кметствата от Община Оряхово, в които ще се произвеждат избори за кметове

 на кметства на 27 Октомври 2019 г.

/с-но Решение № 1131-МИ/18.09.2019 г.

 

            1.Кметство с.Селановци, Община Оряхово

             2.Кметство с.Остров, Община Оряхово

             3.Кметство с.Лесковец, Община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024