Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 439
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 427
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.05.2022 год. 10 Юни 2022 460
Месечен отчет на ,,СЕС,, за м.05.2022г. 10 Юни 2022 438
Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.05.2022 г. 10 Юни 2022 474
Отчет на Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2022 год. 12 Май 2022 545
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2022г. 12 Май 2022 523
Месечни отчети на ,,СЕС,, към 30.04.2022 год. 12 Май 2022 502
Начален план на Бюджет 2022 год. на Община Оряхово 05 Май 2022 467
Първоначален план на Капиталови разходи за 2022 год. на Община Оряхово 03 Май 2022 489
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024