Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 354
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 394
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 382
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 369
Отчет на капиталови разходи за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 366
Отчети ,,СЕС" за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 330
Месечни отчети ,,СЕС" към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 340
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 332
Месечен отчет на бюджет към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 318
Бюджетна прогноза II-ри етап 2022г. 20 Септември 2022 361
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024