Растителнозащитни мероприятия

Създадена на Понеделник, 06 Април 2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

 

 

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-7/03.04.2020 г. от Калин Рашков Йозов, Булстат 7912042008, гр. Бяла Слатина, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, от 07.04.2020 год. до 09.04.2020 год. от 09:00 часа до 21:00 часа.

 Ще се третира пшеница против Брашнеста мана,с препарат:

Дует Ултра – с карантинен срок 35 дни, при доза 60 мл./дка.

Препаратът е закупен от “999 – ИВ. АСЕНОВ ЕООД     

 Подлежащите на третиране терени са в следните местности и площи:

-         м. Триъгълника – 680,645 дка в масив 52, отстоящ от населеното място гр. Оряхово на 100 м., а от съседното селище с. Лесковец на 2 км.

 За организиране и провеждане на третирането ще отговаря лицето Пламен Ламбринов Чуларски тел. за контакти 0884379163.

 За изпълнител на пръскането е определен със Заповед или сключен договор механизатор Светослав Грамовски и механизатор Димитър Насков.

 Приготвянето на разтворите и зареждането с препарата ще се извършва на работната площадка, в полето.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023