Система за сигурно електронно връчване в Община Оряхово

Гражданите и бизнесът в Община Оряхово могат да използват Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция с общината по електронен път ( подаване на жалби,сигнали,искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията. Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със системата замества класическия метод за препоръчана поща. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Тъй като за реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, такива ще бъдат издавани безплатно от доставчиците на удостоверителни услуги , които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подпис . За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Системата за сигурно електронно връчване е достъпна на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

Покана -" Малкият принц " 2020г.

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Селановци е организатор и домакин на Националния конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“ Селановци. Условията на конкурса са регламентирани в Статут, популяризиран със съдействието на МОН и РУО Враца.

До определената дата - 31.01.2020г., 73 автори от 34 училища, 18 области от цялата страна изпратиха своите творби на тема:

" Ако искам да видя пеперуди, трябва да изтърпя две-три гъсеници."

Седемчленно жури, оцени и класира петнадесет работи във втора възрастова група. Класираните ще вземат участие във втория етап на конкурса.

Каним Ви на 12.04.2020г. да станете част от Срещата на малките философи от цялата страна, да споделите техните вълнения и свои идеи за успешното бъдеще на децата ни и се включите в дискусия на тема

„За отношението и поведението на възрастните към „гъсениците“ в живота на децата ни”

Очакваме да потвърдите своето участие на тел: 0894385032

лице за контакт – Петя Русинова – директор на ОУ «Н.Й.Вапцаров» с. Селановци

 

Статут на конкурса

Резултати

 

Програма на Втори етап на Националния конкурс „Малкият принц“ Селановци, 2020г.

 

11.04.2020г./събота/

 Пристигане и настаняване на участниците и гостите /частни къщи в Селановци/- място на организация - ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Селановци

 12.04.2020г. /неделя/

9:30ч. – 10:00ч.– Официално откриване на срещата /училище/

10:00ч. -12:00 – Работа на учениците върху изтеглена в деня на конкурса тема /училище/

10:00ч. – 12:00ч. - Дискусия в стая „игротека” на родители , учители, представител на СУ „Св. Климент Охридски”, представители на РУО Враца, общественици и гости на тема:

 

„За отношението и поведението на възрастните към „гъсениците“ в живота на децата ни”

 12:30ч. – 13:30ч. – Обяд в ресторант „Центъра“

13:30ч. – 14:30ч. – Запознаване със забележителностите на Селановци и дейността на читалището

12:00ч. – 14:00ч. – Заседание на журито за оценка и класиране на разработките /учителска стая/

14:30ч – 16:00ч. – Програма – поздрав за участниците и гостите и награждаване на класираните /фоайе на читалище „Самообразование1894“/

След 16:00 часа - отпътуване на част от гостите и участниците

 

 13.04.2020г./понеделник/

 

Отпътуване на част от гостите и участниците

 

 

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

 

Регионално управление по образованието – Враца – Галина Едвенова – Началник РУО

 

Община Оряхово – Росен Добрев – Кмет

 

Кметство Селановци – Росица Койнова – Кмет

 

Училищно настоятелство «Н.Й.Вапцаров» - Христина Антонова – Председател

 

Читалище «Самообразование 1894» - Калинка Благоева - Секретар

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021