Пръскане срещу комари в гр.Оряхово

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

че на 15.06.2020 г. от залез слънце, съгласно чл.4, ал.1, т.1 от

НАРЕДБА №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

ще се извърши наземно пръскане срещу комари с препарат „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ” на територията на район I в град Оряхово:

ул.”Георги Димитров”, ул.”Коста Лулчев”, ул.”Андрей Чапразов”,

ул.”22ри септември”, ул.”9ти ноември”, ул.”Аспарух”,

ул.”6ти септември”,

ул.”Арх. Цолов”, ул.”Йордан Йонов”, ул.”Летнишка”,

ул.”Отец Паисий”, ул.”Кирил и Методии”, ул.”Асен Златаров”,

ул.”Бататовец”,

ул.”Топ баир”, ул.”Марин Дринов”, Ул.”Опълченска”,

ул.”Сливнишка”,

ул.”Цар Асен”, ул.”Петър Спасич”, ул.” Хаджи Димитър”,

ул.”Ал. Стамболийски”.

Информация свързана с преброяването -15.06.2020г

На 15.06.2020г. от 10.00ч.в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Оряхово ет.3 се проведе заседание на Общинска преброителна комисия гр. Оряхово, област Враца по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена със Заповед № РД-05-626/10.06.2020г. на председателя на НСИ при следния проект за дневен ред:

 1. Приемане на правилник за цялостната дейност на комисията и организационен план за дейностите по подготовката и провеждането на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021г.на територията на община Оряхово.

 2. Разглеждане и приемане на инструкция и график на дейностите по подготовка и провеждане на Преброяването 2021г.

 3. Дейности свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Оряхово.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021