Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 769
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 830
Заповед по Закона за местните данъци и такси за определяне районите и периодичността на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Оряхово 03 Ноември 2020 850
Наредба за животните на територията на Община Оряхово 17 Юли 2020 1163
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 19 Февруари 2020 1199
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2019 г. 17 Февруари 2020 1164
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2019 г. 17 Февруари 2020 1079
План за устойчиво енергийно развитие 13 Ноември 2019 1207
Годишен отчет за 2018 по ЗЕЕ 12 Ноември 2019 1165
План сметка-отпадъци 11 Ноември 2019 1222
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024