Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обява за пръскане в Лесковец 22 Юли 2022 459
Обява за пръскане за юни 17 Юни 2022 576
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ЕО 13 Май 2022 535
Решение от РИОСВ Враца за Програмата за управление на отпадъците с период на действие 2021 - 2028 г. 12 Май 2022 455
2. Проект на Програма за управление на отпадъците с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 516
1. Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Оряхово с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 529
Заповед по ЗМДТ от 2021 с прилож. 11 Ноември 2021 715
Обществено обсъждане на проект на Програма за енергийна ефективност на територията на Община Оряхово. 19 Октомври 2021 702
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 814
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 810
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024