Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Заповед №РД-46-191/09.08.2021г. 19 Август 2021 555
ЗАПОВЕД-пожароопасен сезон 26 Юни 2017 1730
Заповеди касаещи свлачищните процеси кв. Изток 21 Март 2015 2035
Заповеди на основание 37в.ал16 от ЗСПЗЗ за полски пътища собственост на общината за стопанската 2016/2017г 17 Януари 2017 1506
Заповеди по реда на чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ (ПОЛСКИ ПЪТИЩА) за стопанската 2018-2019г. 12 Ноември 2018 1554
ЗАПОВЕДИ-ЗСПЗЗ 23 Февруари 2018 2878
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024