2013 - 2016г.

 

Разрешения за строеж 2016 г.

Разрешения за разкопаване 2016г. на територията на община Оряхово

Допускане, разрешаване създаването или изменения на

подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2016 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2015 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2015 г.

Разрешения за строеж - 2015 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2015 г.

Разрешения за разкопаване - 2015 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2014 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2014 г.

Разрешения за строеж - 2014 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2014 г.

Разрешения за разкопаване - 2014 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2013 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2013 г.

Разрешения за строеж - 2013 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2013 г.

Разрешения за разкопаване - 2013 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019