Създадена на Петък, 23 Февруари 2018

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/25.01.2018г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.”Драгоман” №28

06.02.2018г.

№2//26.01.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

ул.Димитър Благоев”

13.02.2018г.

№3/03.04.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

Ул.”Ал.Стамболийски”/бивш хлебозавод до ул.Д.Благоев-зелени площи и тротоар/

 22.04.2018г.

№4/13.04.2018г.

„БТК” ЕАД

с.Селановци,ул.”Ал.Стамболийски” №149

18.04.2018г.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018