Одобрен проект по Оперативна програма „Околна среда“

статия 2

„Малкият принц" Селановци 2019

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ„Н.Й.ВАПЦАРОВ", С.СЕЛАНОВЦИ,ОБЛАСТ ВРАЦА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-ВРАЦА

ОБЩИНА ОРЯХОВО

КМЕТСТВО СЕЛАНОВЦИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САМООБРАЗОВАНИЕ 1894" - СЕЛАНОВЦИ

Статут

Национален конкурс на малките философи

„Малкият принц"

Селановци 2019

I  ЦЕЛ:   Да  се  даде   възможност  за  творческа  изява  на  нестандартната  детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц'' по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери

II. РЕГЛАМЕНТ:

1.Право на участие: имат всички ученици от IIдо VIIклас, запознати с произведението

на Антоан дьо Сент Екзюпери „Малкият принц", разделени в две възрастови групи:

•I група: от II до IV клас

•II група: от V до VII клас

2. Етапи на провеждане: Конкурсът се провежда в два етапа:

Първи етапнаписване на съчинение на тема:

 

"Възрастните наистина са много странни"

 

Изисквания към съчинението - обемът да бъде до 1 стандартна страници,размер на шрифта 12, написана на компютър. Училището – домакин очаква да ги получи на хартиен носител и на електронен адрес във формат Word.

           Под  всяко  конкурсно  произведение  да  бъде  изписана задължително следната информация: трите имена на участника, пол, клас, училище, име на директора на училището, адрес за кореспонденция /пощенски код, населено място, община и област, улица, №, и др./, телефон и лице за контакти. Задължително е попълване на декларация за работа с лични данни,  оповестяване на резултати и публикуване на разработката.

Краен срок за изпращане на съчиненията: 31.01.2019г. /Важи клеймото на пощенската или куриерската пратка/ на адрес:

 

                  3301 с. Селановци,

        общ.Оряхово

обл. Враца

 ул. „Първи май" № 5

ОУ „Н.Й.Вапцаров"

За конкурса „Малкият принц"

   и на електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Няма да участват в класацията съчинения, получени само по електронна поща и участвали в подобни изяви.

Изпратените творби няма да се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да ги включват в различни издания, като посочват името на автора.

Журито ще класира:

- За първа възрастова група – от първо до трето място. Произведенията на  участниците от училището  домакин се класират отделно.

- За втора възрастова група - петнадесет съчинения, получени от страната, чиито автори ще имат право на участие във втория етап.

  - Училището  домакин има право на участие на двама участници във втория етап .

Авторите на отличените творби ще бъдат уведомени в срок до 05.03.2019г. на посочен от тях адрес, за първа възрастова група, че са класирани, а за втора възрастова група, че са допуснати за участие във Втори етап - „Среща на малките философи” в с.Селановци

 

Втори етап - „Среща на малките философи" -в с. Селановци от 30 март до 1 април 2019г. (пролетната ваканция)

30 март – пристигане и настаняване на участниците

31 март – провеждане на втори етап на конкурса – начало 9:30часа

1 април – отпътуване на участниците

Класираните участници за втория етап от втора възрастова група пишат сьчинение в обем до 2 ръкописни страници, за 2 астрономически часа, noедна от следните мисли на Малкия принц, която ще бъде изтеглена в деня на заключителния етап:

 

„Къде са хората? ...- Хората ли? Видях ги преди години. Но човек никога не знае къде да ги открие. Вятърът ги носи. Нямат корени и това им пречи много.“

 

„Този човек би бил презиран от всички други... Ала той единствен не ми изглежда смешен. Може би защото се занимава с друго, а не със себе си.“

 

„Всички възрастни първо са били деца, но малко от тях помнят това.”

 

"Какво значи „да опитомиш“?... ... ако ме опитомиш, ние ще изпитваме необходимост един от друг.”

 

„Цветята са слаби. Наивни са. И се пазят, както могат. Мислят се за страшни с техните бодли.“

  3. Класиране и награждаване.

Журито  ще класира ученическите произведения по възрастови групи. В състава на журито ще влязат представители на РУО Враца, СУ „Св. Климент Охридски”,  училището домакин и съорганизаторите.

Всички участници в първия етап ще получат грамота за участие.

На класираните на първо, второ и трето място в първия етап, за първа възрастова група, и във втория етап,  за втора възрастова група, ще бъдат връчени грамоти, купи /медали/ и материални награди.

Класираните от първо до трето място в първа възрастова група могат да се включат като гости на втория етап и да получат наградите си.

Нощувките и закуската са за сметка на организаторите. Пътните и други разходи - за сметка на участниците.

За справка и допълнителна информация можете да звъните в рамките на работния ден на телефон: 0894385032 - Петя Русинова - директор на                            ОУ„Н.Й.Вапцаров", общ. Оряхово, обл. Враца и 0894643698 - Петя Илиева – член на организационния екип.

princ

 

ЗА ИДЕЯТА

 

Село Селановци е едно от най-големите села в България. Намира се във Врачанска област, община Оряхово. Хората в него „здраво са стъпили на земята”. Затова са издигнали за паметник в центъра на селото две ... мотики. Но за никого не е тайна, че селският човек има своя философия и интересно чувство за хумор. Редом до мотиките, по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони през 2013 година се издигна фонтан с формата на Малкият принц. През 2016 година местен автор обогати композицията с фигури, персонажи от книгата на Екзюпери.

 

В селото има само едно училище с близо 160 деца, които сигурно ни се чудят на нас – възрастните с думите на Малкия принц: ,,Възрастните наистина са невероятно странни…’’

 

Тази композиция провокира идеята да организираме конкурс и среща на малките философи, които все още по детски наивно са готови винаги, по важни въпроси да кажат ИСТИНАТА… Тази година Конкурсът ще се проведе за шести път.

 

 

 ЗА НАС

 

ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци  вече има своята  60 годишна история.

Отворило е врати на 12 януари 1958 година. През различни периоди е било основно, средно и отново основно училище. През 2008 година  на сградата е направен основен ремонт по ОП „Регионално развитие”.  Днес в него се обучават 157 ученици  в 7 паралелки от първи до седми клас. Има 2 полуинтернатни групи. В педагогическия екип работят 17 професионалисти, за които учителската професия е мисия. Учениците постигат  успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.Училището работи по проекти, финансирани от национални и Европейски програми. Има изграден екип за личностна подкрепа /трима ресурсни учители, логопед и психолог/, формиран в изпълнение на проект „Включващо обучение” по ОП РЧР за работа с ученици със СОП и продължил в тази област по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР. Възпитаниците му имат възможност, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време и създавайки им правилна професионална насоченост. В тази връзка то е едно от петте училища в страната, работещи по проект „С поглед в бъдещето – училището има смисъл” към Центъра за приобщаващо образование. Училищният екип работи в партньорство с Училищното настоятелство, с екипа на ДГ „Мир”, ОДК Оряхово, кметство Селановци, община Оряхово, неправителствени организации. Активно се включва и в дейностите по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” на Център Амалипе. МОН одобри ОУ „Н.Й.Вапцаров” за  ИНОВАТИВНО. Дейностите се финансират от проект „Различното училище” финансиран от ЦОИДУЕМ.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023