ЦОИДУЕМ 2017

OUNVAPCAROVРазличното училище”

проект на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с Селановци към ЦОИДУЕМOUVAPCAROV2

 

За учебната 2017/18 година в ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци се обучават 166 ученици с различен етнически произход. Училището е одобрено от МОН за иновативно. В програмата за иновативни училища не се предвижда финансиране на иновативните дейности. През месец октомври 2017  училището подписа договор ….. с ЦОИДУЕМ по Конкурсна процедура 33.16-20. В разработването на проектната идея, училищният екип се възползва от предоставената възможност от Управляващия орган да бъдат финансирани дейности с иновативен характер. Така при „срещата” на потребности и възможности, за следващите две години иновацията на селановското училище е финансово гарантирана.

В рамките на 23 месеца  в размер на 21 223,00 лева чрез проект „Различното училище” ще бъдат финансирани следните дейности:

„Моят ден по-хубав” - иновативни дейности за придобиване на практически учения в областта на личната и домашна хигиена, готварството, семеен бюджет и рекреация и градинарство.Ще се създаде успешен иновативен модел за превенция на отпадането от училището чрез надграждане на знания и умения по предметите от училищния учебен план и тяхното реално практическо приложение в мултиетническа среда за ученици с различен етнически произход и с различно ниво на обучаемост .Учениците ще работят в 4 групи  по метода „учене чрез правене”.

„Избирам бъдеще“- дейности за правилен избор на училище и бъдеща професионална реализация – провеждане на тематични срещи в училището и пътувания до Центъра за кариерно ориентиране във Враца. Ще се създаде качествена и навременна професионална ориентация с цел правилен избор на професия /училище за продължаване образованието след седми клас/ и последваща пълноценна социална реализация.

„Обучение на учители” – надграждане на умения и компетентности у педагогическите специалисти за работа в постоянно променяща се учебна среда.

Публичност”– визуализиране на дейностите по проекта и информиране на общността. При използването на различни информационни канали обществеността ще се запознае с дейностите и напредъка на проекта, източника на финансиране и създаване на положително отношение към процесите на превенция на отпадането, интеграция и толерантност.

„Ръководство на проекта” – екипно и отговорно организиране и отчитане на дейностите по проекта.

Добре обмислените дейности са съобразени с обективните реалности и потребности на училището и  целта им изпълнява успешно неговата мисията:

Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре !

 

Петя Русинова – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”

Мениджър за един ден в Община Оряхово

1 1 1 4 1 2 1 5 1 3

На 11 октомври 2017г. Община Оряхово отново се включи в една от най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България, а именно -  „Мениджър за един ден”.

Инициативата се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят.

            В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора.

            Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета - 16-23 годишни.

            За разпределението в община Оряхово, ученици от СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово попълниха автобиографиите си в раздела - „Мениджър за един ден”, където бяха посочили своите интереси и професионална насоченост.

            Домакинът  – община Оряхово, получи възможността да покани своите мениджъри за един ден, ориентирайки се по техните автобиографии.

            Чрез тази симулативна трудова борса на „Джуниър Ачийвмънт” учениците придобиват и тренират уменията си да се представят и оценяват своята конкурентоспособност, а домакините от своя страна правят минипроучване на млади и перспективни кадри, които да бъдат поканени и за летни стажове.
            Организирането на “Мениджър за един ден” бе едно приятно и полезно мероприятие, което е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

            Денят на служителите в общината бе изпълнен с прекрасни, положителни емоции, благодарение на учениците, проявили интерес към събитието: Диляна Русинова, ученичка от СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово, от 11 клас, която бе Кмет за един ден, Даниел Георгиев ученик от СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово, от 10 клас, който бе Председател на Общински съвет Оряхово за един ден, Денислава Димитрова, ученичка от СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово, от 11 клас, която бе Началник отдел „Екология” за един ден и Мила Боянова, ученичка от СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово, от 11 клас, която бе Началник отдел „ОСИД” за един ден.

 

 Община Оряхово 2017

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018