Заповед РД-11-149

Заповед РД-11-149/05.05.2020г

Заповед РД-11-163/26.05.2020г.

Заповед РД-11-163/26.05.2020г.

Заповед РД-01-609/21.10.2020г

Заповед РД-01-609/21.10.2020г

Заповед на РЗИ № РД-01-217 от 28.10.2020г.

Заповед на РЗИ № РД-01-217 от 28.10.2020г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022