Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети ,,СЕС" към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 522
Отчет на Капиталови разходи към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 551
Отчети,,СЕС,, за III-то трим.2021г. 25 Октомври 2021 600
Отчет за Капиталови разходи за III-то трим.2021 год. 25 Октомври 2021 540
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2021год. 25 Октомври 2021 517
Отчети ,,СЕС,, към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 549
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 562
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.09.2021год. на община Оряхово 14 Октомври 2021 531
Отчети ,,СЕС" към 31.08.2021г. на общ.Оряхово 14 Септември 2021 562
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021г. 14 Септември 2021 559
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024