Протокол на комисия чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на свободни пасища ,мери и ливади от ОПФ.

Протокол на комисия чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на свободни пасища ,мери и ливади от ОПФ.

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2021 г. Приложение №3 и ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО Приложение №2

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2021 г

 

Заповеди по чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ /Полски пътища/за стопанската 2020/2021 г.

Заповеди по чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ /Полски пътища/за стопанската 2020/2021 г.

Заповед № 184/22.10.20 г.по чл.37в,ал.12 от ЗСПЗЗ за одобрение на разпределените масиви за ползване в землище Селановци.

Заповед  №184/22.10.2020г

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024