Обява - заседания на комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ

Обява - заседания на комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ

Обява - предварителни регистри по чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ

Обява - предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" гр. Враца

Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" гр. Враца

ПРОТОКОЛ по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ - 2019/2020

Протокол от комисия за разпределение на пасища за стопанската 2019/2020

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022