Заповед №226/17.09.21 г.землище на Долни Вадин

Заповед №226/17.09.21 г.землище на Долни Вадин.

ЗАПОВЕД №225/17.09.21 г.землище Горни Вадин.

ЗАПОВЕД №225/17.09.21 г.землище Горни Вадин.

ЗАПОВЕД №233/21.09.2021 г.за землище на с. Остров за стопанската 2021/2022 г.

ЗАПОВЕД №233/21.09.2021 г.за землище на с. Остров за стопанската 2021/2022 г.

Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024