Заповед 181 на ОД "Земеделие" - Враца

Заповед № 181/01.10.2019г. на ОД "Земеделие" - Враца

Заповеди по реда на чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповеди по реда на чл.37в, ал. 4  от ЗСПЗЗ

Протокол за предаване на Заповеди по реда на чл.37в, ал. 4  от ЗСПЗЗ

Обява - заседания на комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ

Обява - заседания на комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ

Обява - предварителни регистри по чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ

Обява - предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022