Заповед №227/17.09.21 г.землище на Галово.

Заповед №227/17.09.21 г.землище на Галово.

Заповед №226/17.09.21 г.землище на Долни Вадин

Заповед №226/17.09.21 г.землище на Долни Вадин.

ЗАПОВЕД №225/17.09.21 г.землище Горни Вадин.

ЗАПОВЕД №225/17.09.21 г.землище Горни Вадин.

ЗАПОВЕД №233/21.09.2021 г.за землище на с. Остров за стопанската 2021/2022 г.

ЗАПОВЕД №233/21.09.2021 г.за землище на с. Остров за стопанската 2021/2022 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023