Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Заповеди по чл.37в, ал.16 /полски пътища/за стопанската 2021/2022 г.от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Заповеди по чл.37в, ал.16 /полски пътища/за стопанската 2021/2022 г.от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Заповед № 238/27.09.2021 г.землище Селановци за стопанската 2021/2022 г.

Заповед № 238/27.09.2021 г.землище Селановци за стопанската 2021/2022 г.

Заповед № 237/27.09.2021 г.за землище на гр.Оряхово

Заповед № 237/27.09.2021 г.за землище на гр.Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023