протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища опф по чл.37м от ЗСПЗЗ за 2023 г.

протокол от комисия за проверка на договори за наем на  пасища опф по чл.37м от ЗСПЗЗ за 2023 г.

Заповеди на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ полски пътища Община Оряхово

Заповеди на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ полски пътища Община Оряхово

Заповед №219 от 21.09.2022г. Селановци

Заповед №219  от 21.09.2022г. Селановци

Заповед №217 от 20.09.2022г. Оряхово

Заповед №217  от 20.09.2022г. Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024