Заповед на Директора на ОД"Земеделие" - Враца издадена във връзка с чл.37 в ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Създадена на Петък, 04 Август 2023

Заповед на Директора на ОД"Земеделие" - Враца издадена във връзка с чл.37 в ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024