Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Създадена на Четвъртък, 17 Февруари 2022

Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024