Провеждане на растителнозащитни дейности

Създадена на Сряда, 07 Август 2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

            В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №25.00-184/06.08.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 14, 15 и 16.08.2019 г. от 06:00 до 10:30 часа и от 18:00 до 21:00 часа ще се третират стърнища с препарат:

-          Наса – хербицид- с карантинен срок 30 дни при доза 500 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевел.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-          Масив 48 , ДЗС – 994 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масиви 15/26, 27, 28, 29 – 1828 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 4/6 – 301 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Лесковец:

-          Масив 2/8 и масив 12 – 900 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

-          Масив 21 - „Коритище изток” – 800 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Селановци:

-          Масив 44/15 - „Блато” – 107 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 67 – 113 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 69 – „Парцелите” - 734 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 75/375 – 339 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 79 – 158 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

-          Масив 155 - 297 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масив 74 – 94 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

 

                                                                                           ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022