Свободни работни места към 31.10.2019г.

Създадена на Понеделник, 04 Ноември 2019

 

AZLogo

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.10.2019 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 1 учител, ресурсен

1 учител по физ.възпитание и спорт, треньор

1 образователен медиатор

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 1 машинен оператор,металорежещи машини – по чл.38 от ЗХУ

1 дърводелец, мебелист

1 дърводелец

3 продавач-консултант

4 оператор, производствена линия

1 огняр

2 машинен оператор, силози

 

по проект “Нова възможност за младежка заетост” – схема “Младежка заетост”

за стажуване по време на работа :

1асистент-продавач

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019