За вас безработни лица - 02.2019

Създадена на Сряда, 06 Февруари 2019

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”-Оряхово

 

Уведомява безработните лица, че към 07.02.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност и предприемачеството на безработни лица 

Средства в лв.

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ):

 

- За ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца (чл. 42 ал.2 от ЗНЗ);

 - За представяне пред работодател – еднократно до 112 лв.  (чл. 42 ал.2 от ЗНЗ).

589

 - за направени разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на   жилище и  такси за ползване на интернет, при наемане на работа в населено   място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес -   до 200 лв месечно (чл. 42 ал.3 от ЗНЗ).

1163

 

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/2465

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022