Удостоверения за въвеждане в експлоатация-2022

                                                                                           РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2022г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/22.02.2022

Общ.Оряхово

„Реконструкция и разрешение на спортна зала по борба“

54020.503.667 от КК в УПИ I, кв.33 по ПУП на гр.Оряхово

№1/15.01.2016

№2/24.02.2022

ЧЕЗ разпределение България

Външно електрозахранване с кабели на 1 KV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

54020.501.616, УПИ IX, кв. 172, ул.“Панорамна“ № 4-6 гр.Оряхово

№3/28.04.2021

№3/12.04.2022

Агрогеомет-М ЕООД

Складове за прикачна селскостопанска техника

70723.393.63 местност, „Дърварски път“ с.Селановци общ.Оряхово

№2/28.04.2021

№4/17.05.2022

„ДИ СИ ВИ Комерс“ООД

„Игрална зала за хазартни игри“

70723.501.2207, УПИ XXIII-2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

№15/26,10,2021

№5/08.06.2022

„Община Оряхово“

КИИП“Основен ремонт на сграда за кметство в с. Галово

УПИ XV-432, кв.18 по плана на с.Галово, общ.Оряхово

№11/03.08.2021 г.

№6/15.06.2022

Емил Иванов Маринов

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI- 772 в кв. 22

№7/12.04.2022 г.

№7/28.06.2022

„АЯ-Дени“ ЕООД

Автомивка на самообслужване

ПИ 54020.415.4 местност“Каиша“

№16/30.11.2021 г.

№8/02.08.2022

Ангел Цветанов Маринов

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри

ПИ 54020.501.2448

№4/15.02.2022

№9/02.02.2022

„АГРОТЕХРЕМ“ ООД

Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция

ПИ 54020.504.1965

№4/05.05.2021

№10/20.09.2022

Александър Илиев Алеков

Два броя гаражи за автомобил

УПИ XVI-1552, кв. 265, по плана на с.Селановци

№13/24.08.2021

11/07.11.2022

Росен Жеков Добрев

Преустройтво на входа на едноетажна масивна жилищна сграда

70723.501.182 по плана на с.Селановци

№12/03.08.2021

 

Регистър разрешения за разкопаване- 2022г.

Регистър

разрешения за разкопаване- 2022г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/18.02.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“.П.Д.Петков“ и ул. „Никола Войвода“

25.02.2022

2/21.03.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“Бачо Киро“

25.03.2022

№3/05.04.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Коста Лучев“

15.04.2022

№3А/03.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арда“

10.06.2022

№4/02.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Пирин“

09.06.2022

№5/17.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Хр.Смирненски“

23.06.2022

№6/07.07.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“В.Левски“

13.07.2022

№7/18.07.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци

Ул.“А.Стамболийски“

22.07.2022

№8/22.08.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци, ул. „Ал. Стамболийски“ ОТ 213 към ОТ 212, ул.“Оборище“ в зелени площи

26.08.2022

№9/23.08.2022

ВиК - район Оряхово

Гр. Оряхово, ул. „Летнишка“ №10

31.08.2022

№10/30.08.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци, ул.“Ал.Стамболийски“ разклона с ул. „ П.А.Петков“

08.09.2022

№11/10.10.2022

ВиК - район Оряхово

С.Остров, ул. „Тодор Каблешков“

14.10.2022

№12/08.11.2022

ВиК - район Оряхово

Гр. Оряхово, ул. „Сергей Румянцев“

14.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТЪР ЗА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ - 2022г.

                                   РЕГИСТЪР ЗА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ - 2022г.

 

№ заповед

Към РС

Основание

Строеж

Възложител

Планови данни/местонахождение

№1/04.04.2022г

№6/01.09.2020г.

Чл.154, ал.5

Инсталация за предварително третиране на смесено събран БО и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък

Общ.Оряхово

54020.72.435 , гр.Оряхово, м-ст „Марков баир“

 

 

 

 

 

 

 

Регистър на сдруженията

Регистър на сдруженията- гр.Оряхово

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

                                    

                     

                         

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/12.02.2021г.

„ Фотоволтаична централа 30 kwp“, с.Долни Вадин, общ.Оряхово

„Яневи Мениджмънт Консулт“ ЕООД – управител Стоя Янева

С.Долни Вадин, общ.Оряхово

Ул.“Ропотамо“ №7

УПИ XVII-132,133, кв.38

№2/28.04.2021г

„КПИИ Складове за прикачна селскостопанска техника“

„Агрогеомет“ ЕООД

З-ще Селановци, м-ст „Дърварски път“

70723.393.63

№3/28.04.2021г.

„Външно електрозахранвене с кабели НН 1KW за „Филиал за спешна медицинска помощ“ гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България и община Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Панорамна“ №4-6

П.и 54020.501.616

№4/05.05.2021г.

„Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“- Южна промишлена зона“

„Агротехрем“ ООД

Гр.Оряхово,

Южна промишлена зона

УПИ I-1945, 1965, кв.165

№5/01.06.2021г.

„Масивна ограда“ с.Остров

Валя В.Луканова

С.Остров, УПИ VI-481, кв.42, община Оряхово

№6/07.06.2021г.

„ Инсталация за производство на ел.енергия до 30 kW към съществуваща сграда в урбанизирана територия“

„Сън Инвестмънт БГ“ с управител Радослав В.Владимиров

С.Селановци, УПИ XXII-1190, кв.366, община Оряхово

№7/22.06.2021г.

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа / ФВЕЦ/ с мощност до 30kw в с.Селановци

Детелин Минков Ангелов

С.Селановци,

УПИ XI-1179, кв.367

№8/30.06.2021г

„Фотоволтаична инсталация 30 kw“ върху прилежащ терен и сграда в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци,

УПИ ХХ-1657, кв.378

№9/06.07.2021г.

„ Масивен гараж“

Пламен Емилов Иванов

Гр.Оряхово

П.и.501.255, кв.102

№10/12.07.2021г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 kv, върху прилежащ терен в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци

УПИ IV-1817, кв.300

№11/03.08.2021г.

КПИИ „Основен ремонт на сграда за кметство в с.Галово“

Община Оряхово

С.Галово

УПИ XV-432, кв.18

№12/03.08.2021г.

„Преустройство на входа на едноетажна масивна жилищна сграда“

Росен Жеков Добрев

С.Селановци

П.и 70723.501.182, кв.291

№13/24.08.2021г.

„Два броя гаражи за автомобили“

Александър Илиев Алеков

УПИ XXI- 1548.1552 кв. №268

С.Селановци

№14/09.09.2021г.

Фотоволтаична електрическа централа“ 80 KW

Винарска изба Оряхово ООД-Георги Диков

70723.391.14 местност Парцелите

 

№15/26.10.2021г.

„Игрална зала за хазартни игри“

ДИ СИ ВИ Комерс ООД

XXIII- 2207 кв.352 с.Селановци

№16/30.11.2021г.

КПИИ „Автомивка на самообслужване“

„А-Я Дени“ ЕООД

№54020.415.4

Гр.Оряхово

№17/21.12.2021г.

„Жилищна сграда“

„Винарна изба Оряхово“ ООД

№54020.102.1094 м. „Долни лозя“

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024