Удостоверения за въвеждане в експлоатация обновен регистър на 29.11.2023 г.

Създадена на Сряда, 29 Ноември 2023

   РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2023г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/10.01.2023 г.

Общ.Оряхово

„Изпълнение на проект мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда: Административна сграда в град Оряхово, ул. Андрей Чапразов №5 в град Оряхово

идентификатор 54020.503.662, парц. I, в кв.31 по плана на гр.Оряхово

№15/27.11.2015

№2/28.11.2023г.

Община Оряхово

Изграждане на лодкостоянка

54020.502.1462 и 54020.502.1486, обединени в п.и. с проектен идентификатор 54020.502.1504 от КК на гр. Оряхово, урегулиран в УПИ XII в кв. 16 от плана на гр. Оряхово, в регулация на гр.Оряхово

№18/16.08.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024