Регистър разрешения за разкопаване- 2022г.

Създадена на Петък, 16 Декември 2022

Регистър

разрешения за разкопаване- 2022г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/18.02.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“.П.Д.Петков“ и ул. „Никола Войвода“

25.02.2022

2/21.03.2022

ВиК - район Оряхово

с.Остров, ул“Бачо Киро“

25.03.2022

№3/05.04.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Коста Лучев“

15.04.2022

№3А/03.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арда“

10.06.2022

№4/02.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Пирин“

09.06.2022

№5/17.06.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Хр.Смирненски“

23.06.2022

№6/07.07.2022

ВиК - район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“В.Левски“

13.07.2022

№7/18.07.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци

Ул.“А.Стамболийски“

22.07.2022

№8/22.08.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци, ул. „Ал. Стамболийски“ ОТ 213 към ОТ 212, ул.“Оборище“ в зелени площи

26.08.2022

№9/23.08.2022

ВиК - район Оряхово

Гр. Оряхово, ул. „Летнишка“ №10

31.08.2022

№10/30.08.2022

ВиК - район Оряхово

С. Селановци, ул.“Ал.Стамболийски“ разклона с ул. „ П.А.Петков“

08.09.2022

№11/10.10.2022

ВиК - район Оряхово

С.Остров, ул. „Тодор Каблешков“

14.10.2022

№12/08.11.2022

ВиК - район Оряхово

Гр. Оряхово, ул. „Сергей Румянцев“

14.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024