РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

Създадена на Четвъртък, 13 Януари 2022

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022г

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022