Н-17 променена ПРОЕКТ

Н-17 променена ПРОЕКТ

Протокол 11.01.2021г

Oбществено обсъждане на проекта на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Оряхово

О Б Я В А

 

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЩИНА ОРЯХОВО, УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересувани физически и юридически лица, че общественото обсъждане на проекта на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Оряхово ще се проведе на 18.08.2020 год. в галерията на “Марин Върбанов” гр. Оряхово от 15.00 ч.

Проектът на Наредбата и мотивите са  на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203, както и на интернет страницата на Община Оряхово (www.oriahovo.bg) раздел “Екология”.

Писмени становища могат да се представят в сградата на Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203 и/или на срещата за общественото обсъждане.

Телефони за контакти от страна на Общината: 09171/4724, 0898436182, отдел Екология.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024