Покана №2 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: "Довършителни строително-ремонтни работи на ул. "Асен Златаров", кв. "Нова Америка" гр. Оряхово".

Покана №1 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово" за обект: „Изкърпване на кръстовище по ул. "Христо Смирненски" и ул. "Арх. Димитър Цолов" (пред вход болница)".

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024