Покана №10/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Сряда, 23 Юни 2021

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: „Ремонт на ул. "Първи май", от о.т. 340 до о.т. 196, с.Селановци, 380м/6.50м"

Покана с приложения/23.06.2021 г.

Образци/23.06.2021 г.

Протокол от работата на комисията/07.07.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/07.07.2021 г.

Договор/17.08.2021 г.

Обявление за възложена поръчка/17.08.2021 г.

Обявление за приключване на договор/04.11.2021 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024