Покана №18 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Четвъртък, 29 Октомври 2020

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: "Изкърпване на ул. "Хаджи Димитър" с.Селановци, 400 м."

Покана с приложения/29.10.2020 г.

Образци/29.10.2020 г.

Протокол от работата на комисията/19.11.2020 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/19.11.2020 г.

Договор с приложения/08.12.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/08.12.2020 г.

Обявление за изменение /поправка на обявление за възложена поръчка/16.12.2020 г.

Обявление за приключване на договор/16.12.2020 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024