19.04.2013г.

Създадена на Петък, 19 Април 2013

9014616 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Извършване на аварийно - възстановителни работи на геотекстил и защитно изолационно фолио на Клетка №1 на РДНО, гр.Оряхово”

Разяснения №1 за участие в публична покана с предмет: “Извършване на аварийно - възстановителни работи на геотекстил и защитно изолационно фолио на Клетка №1 на РДНО, гр.Оряхово”

 

9014633 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на метални съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Оряхово”

 Разяснения №1 за участие в публична покана за “Доставка на метални съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Оряхово”

Разяснение №2 за участие в публична покана с предмет: “Доставка на метални съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Оряхово”

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022