29.03.2013г.

Създадена на Петък, 29 Март 2013

 

9013772 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Път към дунава -Развитие на пътна инфраструктура в трансграничната област Бекет-Оряхово, предпоставка за по-високо ниво на мобилност между Румъния и България”

 Публичната покана с N9013772 е оттеглена на 09.04.2013г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022