ТОЛЕРАНТНОСТ

Създадена на Петък, 18 Ноември 2016

14993576 1310878658943033 6871573110035831870 n   15036683 1310878512276381 87225369630363255 n

15085581 1310878578943041 5328695635236096590 n   15136005 1310878825609683 7024068024973240306 n

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
ОУ „Христо Ботев“ , вчера отбеляза интернационалния ден на толерантността по забавен и достъпен за учениците начин. Те сътвориха Световна карта на толерантността сами. Работата им протече в 6 обособени групи, които работеха, рисуваха самостоятелно и размишляваха върху понятията „различие“, “мултикултурна среда“, „символи на толерантност“, изработиха посланията на „човечетата“ от различните континенти. Модератор на срещата беше доброволец от НПО „Сдружение Възможности без граници – испанката Мериам Гомес. Превода се осъществи от Сашо Стоянов и Мартин Войков. Присъстваха директорът на училището Лидия Николова и педагози.
В по късен следобеден час, се осъществи и срещата на доброволеца от НПО „Сдружение Възможности без граници“ с ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Оряхово. В мутимедийната зала в училището, младите хора работиха и сътвориха своята Световна карта на толерантноста, като след това един представител от всяка група, представи пред аудиторията своя континент с уникално население, с уникални послания и супер сила, с които се отличаваха от другите. На срещата присъстваха много педагози от училището и педагогическия съветник Ирина Илиева, секретаря на МКБППМН Вержиния Тошева, обществени възпитатели към комисията и младежи, участници в Младежката програма Херцога на Единбург – Оряхово, които помагаха с превода.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019