Третиране против комари на 17.07.2019г.

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

 

 

В Общинска администрация гр. Оряхово са постъпили писма на 15.07.2019 г. от БАБХ и ОДБХ Враца,за провеждане на инсектицидни обработки чрез авиационно третиране срещу комари на засегнатите площи по поречието на река Дунав, с което ни уведомяват, че:

 

  1. 1.Третирането ще се извърши на 17.07.2019 год. от изгрев слънце до 10:00 часа (преди обяд) и ще бъде обхваната ивица от около 2 км южно от брега на река Дунав до гр. Никопол.
  2. 2.Препоръчително е пчелите да останат затворени в кошерите поне до 11.00 часа на 17.07.2019 год.!
  3. 3.Графикът може да претърпи промяна при лоши метеорологични условия.

 

Препаратът, с който ще се извършва третирането е от семейството на пиретроидите – Ефциметрин 10 ЕК и ще се спазват разпоредбите на Наредба №13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Пръскане против комари

СЪОБЩЕНИЕ

отдел “Екология” при Община Оряхово

Уведомяваме населението на територията на Община Оряхово, че от 25.06.2019 год. (вторник) се очаква да започне наземна обработка на всички зелени площи за борба срещу увеличената популация на комарите!

Извиняваме се за закъснението, но се надявахме да се отпуснат средства за извършване на авиационни обработки на всички зелени площи в населените места, както и заблатените територии покрай бреговете на река Дунав.

Община Оряхово не разполага със средства дори за един брой авиационно третиране, а за да има ефект те трябва да са поне две. По тази причина Общинското ръководство се принуди да закупи собствена техника за наземно третиране на комарите, което ще се извърши 3-4 пъти и ще се получат добри резултати.

Обработката срещу комарите ще обхване всички улици на населените места от Община Оряхово и ще се извършва по график, както следва: Оряхово и Селановци по 2 дни, а останалите населени места по 1 ден и след 14 дни ще се повтори отново по същия график.

С така направената инвестиция се надяваме, че за в бъдеще няма да възникне отново проблема с бързото нарастване на вредните насекоми на територията на населените места в Община Оряхово.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021