Обявление получаване и извозване ИК-2022г.

Създадена на Четвъртък, 29 Септември 2022

Г Р А Ф И К

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК И ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ПРИ ИЗВОЗВАНЕТО ДО РИК ВРАЦА

 

 

01.10.2022 г./ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН/

 

Предаването на бюлетините, изборните книжа и материалите, както и дезинфекантите и личните предпазни средства от общинската администрация на представителите на СИК и с участие на представители на РИК Враца да се извърши при спазване на следният график:

 

01.10.2022 г. от 15,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово получават изборните книжа и материали следните СИК:

06 31 00 011                           06 31 00 015

06 31 00 012                           06 31 00 016

06 31 00 013                       06 31 00 018 ПСИК Остров   

06 31 00 014

Валери Стефанов Николов с училищен Автобус, марка ,,ISUZU“,c рег.№ВР0985СВ, модел „Turqoise, тръгва от Д.Вадин в 14 ч., Г.Вадин – 14,10 ч., преминава през Остров в 14,30ч. по спирките на автобуса, Лесковец – Кметството в 14,50 ч. и пристига в Оряхово в 15,00 ч.

След получаване на изборните книжа и материали транспортира СИК обратно до секциите под конвой на МВР.

 

01.10.2022 г. от 14,30 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово получават изборните книжа и материали следните СИК:

06 31 00 006                           06 31 00 010              

06 31 00 007                           06 31 00 017 – ПСИК Селановци

06 31 00 008                           06 31 00 009  

 

Борислав Илиев Михайлов с училищен автобусмарка ,,OTOYOL-IVECO“, модел М5014, c рег.№ВР0986СВ в 13,40 ч. тръгва от Галово - кметството, с.Селановци , преминава през всички спирки, откъдето качва членовете на СИК и ги докарва за получаване на материалите в 14,30 ч. в Художествена галерия”Професор Марин Върбанов”

След получаване на изборните книжа и материали транспортира СИК обратно до секциите под конвой на МВР.

 

01.10.2022 г. от 14,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово получават изборните книжа и материали следните СИК:

06 31 00 001              

06 31 00 002              

06 31 00 003              

06 31 00 004  

06 31 00 005

           

Получават изборните книжа и материалите и се транспортират до секциите с :

лек автомобил „Дачия Дъстер“, с рег.№5180СХ с водач Людмил Павлов Йордакиев, автомобил Дачия „Докер“, с рег.№ВР9393ВТ с водач Галин Бориславов Димитров.

След получаване на изборните книжа и материали транспортира СИК обратно до секциите под конвой на МВР.

 

02.10.2022 г./ИЗБОРЕН ДЕН/

 

ТРАНСПОРТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПСИК

 

  1. 1.Автомобил Мерцедес Спринтер, рег.№ВР0988СВ с водач Антоан Тодоров Михайлов – осигурява извозването на

ПСИК 0631 00 017 с териториален обхват с.Селановци и гр.Оряхово.

2. Сашо Ванков Йорданов с училищен автобус марка ,,Ситроен джъмпер“, с рег.№ ВР0982СВ – осигурява извозването на ПСИК 0631 00 018 с териториален обхват с.Остров, с.Горни Вадин, с.Долни Вадин, с.Лесковец и с.Галово.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024