Пожарна безопасност през лятото

Създадена на Петък, 17 Юли 2020

Навлизаме в сезон, характерен с повишаване на температурите и продължителни засушавания, с което значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, горските и полските територии в страната.

Статистиката сочи, че за 2019 г. година възникналите пожари в сухи треви на територията на общините Оряхово и Мизия са 161. Тези пожари не само оказват значително вредно въздействие върху околната среда, но много често те застрашават и навлизат в горски територии. Не са редки и случаите, в които се засягат и жилищни сгради, стопански постройки, лозя и овощни гради, като по този начин унищожават домове и поминък. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и пожарна техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други инциденти.

Спазвайки някои основни правила можем значително да намалим риска от пожар.

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Не трябва да изхвърляме неизгасени цигари и бутилки. Освен че замърсяват околната среда стъклените бутилките могат да имат ефекта на лупа, която може да предизвика пожар.

Когато се пали огън в двора, трябва предварително огнището да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение.

Никога не трябва накладен огън да бъде оставян без наблюдение!

В случай, че забележите възникнал пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112. За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната трябва да съобщите къде е пожара, какво гори, има ли застрашени хора и/или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда.

След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да го загаси или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар, трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си.

Статистиката показва, че най-честите причини за възникването на пожар в сухи треви са небрежността при боравене с открит огън и умишлените действия. Бидейки внимателен и спазвайки основните правила за пожарна безопасност, всеки от нас може да допринесе за опазването на собственото и чуждото имущество, както и за съхранението на биоразнообразието и околната среда.

Умишлените действия трудно могат да бъдат предотвратени, но всеки може да помогне за откриването на извършителя и неговото санкциониране. В случай, че сте станали свидетел на действия, които са предизвикали пожар можете да сигнализирате в районните служби за пожарна безопасност или в управленията на МВР. Закона за Министерството на вътрешните работи дава възможност на служителите на министерството да налагат административни санкции в размер от 200 до 2000 лв. на физически лица.

Освен предвидените в ЗМВР санкции, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Оряхово от 2019 г. предприе действия за незабавно уведомяване на Общинска служба „Земеделие“ Оряхово за предприемане на мерки по компетентност, в случай че засегнатите от пожар площи са включени в програми за субсидиране.

Фонд „Земеделие“ ще включи в черен списък площите, опожарени преди кампанията по заявяване на субсидии за тази година.
Субсидиите за стопаните, които си позволяват да палят стърнища, ще бъдат намалявани.

Паленето на стърнища продължава въпреки санкциите, които фонд „Земеделие“ налага.
Ето защо от фонда предупреждават стопаните, че ще им бъдат налагани глоби за палене на земеделски площи.

Субсидиите за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите за директните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще носят предварителна тежест за налагане на глоби още при тяхното очертаване.

Екипи от техническия инспекторат ще проверяват на място всички сигнали за запалени стърнища.

Миналата година са направени извънредни проверки по 115 сигнали за горящи земеделски площи в страната.

Опожарените земеделски площи се считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се водят като наддекларирани.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023