Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни"

Създадена на Петък, 04 Август 2017

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни"

1 страница

2 страница

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024