Заповед №РД-11-213/14.06.2021г.

Заповед №РД-11-213/14.06.2021г.

Съобщение-избори 2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11 Юли 2021 г.Община Оряхово информира гражданите, че утре 29.05.2021Г. /СЪБОТА/ от 9,00 ч. до 15,00 ч. ще могат да получат информация :

  1. 1.В коя избирателна секция ще могат да упражнят правото си на глас след извършените промени;
  2. 2.да подадат заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

 

С последното изменение на Изборния кодекс заявлението може да се подава и по електронен път, през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Избирателят вписва данните си в заявлението, като посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис. 
След подаване на формуляра избирателят ще бъде заличен от избирателния списък по постоянен адрес и ще се извърши автоматизираното му включване в избирателния списък по настоящ адрес.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024