Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети,,СЕС" за м.05.2023г. на общ.Оряхово. 19 Юни 2023 223
Месечен отчет за Капиталови разходи за м.05.2023г. 19 Юни 2023 226
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2023г. 19 Юни 2023 203
Отчети ,,СЕС" за м.04.2023г. 30 Май 2023 219
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.04.2023г. 30 Май 2023 202
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.04.2023г. 30 Май 2023 197
Отчети,,СЕС" за I-во трим.2023г. 15 Май 2023 223
Отчет на Капиталови разходи за I-во трим.2023г 15 Май 2023 222
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за I-во трим.2023г. 15 Май 2023 217
Отчет на Капиталови разходи за м.03.2023г. 15 Май 2023 222
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024