Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет на ,,СЕС,, за м.07.2023г. 22 Август 2023 185
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.07.2023г. 22 Август 2023 200
Отчет за Капиталови разходи за м.07.2023г. 22 Август 2023 171
ОБЯВЛЕНИЕ!!! 14 Август 2023 387
Отчети ,,СЕС" за II-ро трим.2023г. на община Оряхово 26 Юли 2023 197
Отчет за II-ро трим.2023г. на Капиталови разходи на община Оряхово 26 Юли 2023 190
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро трим.2023г.на община Оряхово 26 Юли 2023 194
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.06.2023г. 11 Юли 2023 210
Месечен отчет на Капиталови разходи разходи за м.06.2023 год. 11 Юли 2023 242
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.06.2023г. 11 Юли 2023 222
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024