Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 347
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 329
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 337
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 320
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 384
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 369
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 371
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 431
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 438
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 453
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024