Създадена на Вторник, 03 Април 2018

Касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Създадена на Вторник, 03 Април 2018 16:00

Касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.

Създадена на Сряда, 02 Май 2018 11:00

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Обяснителна записка бюджет към 31.03.2018г.

Създадена на Четвъртък, 10 Май 2018 09:36

Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.

Създадена на Четвъртък, 14 Юни 2018 08:59

Касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.

Създадена на Четвъртък, 04 Октомври 2018 09:25

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. 

Създадена на Четвъртък, 04 Октомври 2018 09:25

Касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018г. 

Създадена на Четвъртък, 04 Октомври 2018 09:25

Касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.

Създадена на Четвъртък, 19 Ноември 2018 11:15

Касово изпълнение на бюджета към 31.09.2018г. 

Създадена на Четвъртък, 19 Ноември 2018 11:20

Касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018г. 

Създадена на Сряда, 05 Декември 2018 10:44

Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018г. 

Създадена на Понеделник, 21 Януари 2019 11:24

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024