ПРОЕКТ „И АЗ МОГА…” ПОМАГА НА УЧЕНИЦИТЕ ДА СА ВЗЕМАТ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ

DSC 0043DSC 0023ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци изпълнява проект „И аз мога…”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Проектът е на обща стойност 19 210 лв. и включва разнообразни дейности, създаващи равни шансове и възможности на учениците от различните етноси да се учат, контактуват и вземат решения. Ежедневно автобус извозва учениците от ромския квартал до училището, провеждат се допълнителни занимания с учениците, нуждаещи се от подпомагане в подготовката по определени предмети, коригират се говорни дефекти на деца от ОДЗ „Мир”  и се подкрепят инициативи, формиращи толерантно приемане на „различния”. Една от планираните   дейности по проекта е „И аз мога да успея в професията”. За целта училището договори  с Центъра за кариерно развитие Враца посещение на Центъра и на три професионални училища в града. И учители , и ученици споделят задоволството си от високия професионализъм, с който работещите в Центъра са планирали и реализирали цялостното събитие.

Прочети още...

ОУ„Н.Й.ВАПЦАРОВ” СЕЛАНОВЦИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПВ КОНКУРСА „ЗА ЧИСТА ПРИРОДНА СРЕДА -2016

Сбъдна се отдавна замисляната идея на ОУ „Н.Й.Вапцаров” за изграждане на „Зелена класна стая под небето”.  Училището спечели проект със същото име в обявения от МОСВ и ПУДООС национален конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2016” на тема”ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”. С Управляващия орган вече е сключен договор на стойност 4 476 лв., с които ще се финансират следните дейности:
-    Изработване и монтаж върху бетонна основа на съоръжения и пособия – пейки, маса, демонстрационни табла с навес, детска пързалка, метеорологична станция, алпинеум и информационно табло с информация за проекта;
-    Възстановяване на релефна географска карта върху земята в района на „зелената класна стая”;
-    Закупуване на нагледни и демонстрационни дидактически материали.
Целта на дейностите по проекта са да създадат нестандартно учебно пространство за провеждане на урочни и извънурочни дейности, свързани с опазване на околната среда, извеждане на учениците от продължителния престой в затворени помещения  и формиране на отговорно отношение към училищната собственост. Училището планира в различните дейности по подходящ начин да бъдат включени родители и ученици, у които да се формира отношение на съпричастна отговорност към „тяхното дело”. Ежегодно в „класната стая под небето” ще се организира фотоизложба на най-замърсените райони в селото и ще се предприемат инициативи, съвместно с Кметството, за почистването им. Учениците от полуинтернатните групи /занималните/ ще могат да провеждат часовете по отдих и занимание по интереси в обособеното и поддържано пространство. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31.10.2016 год.
ПЕТЯ РУСИНОВА - ДИРЕКТОР

Проект на Училищен ученически съвет към НМД получи подкрепата на общността

13131774 957759584322063 257929203484594383 o13123161 957759667655388 6391216372630687540 oНационалната мрежа за децата даде възможност на формални и неформални ученически организации  от общностните училища  да кандидатстват със своя идея, която се нуждае от финансово подпомагане за реализирането си . Училищният ученически съвет /УУС/ на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци кандидатства с проект „Място да си лафим без WI-FI”.  Идеята е в двора на училището да се създаде кът от шестоъгълна маса и пейки, където учениците да се събират, обсъждат идеи и разговарят, без да бъдат прекъсвани от телефони и други електронни пособия. В условията на проекта, кандидатите сами трябва да съберат 20 % от общата сума 800.00 лева. За тази цел учениците, под ръководството на Даниела Кунчева – главен учител по математика и ИТ, подготвиха рекламни материали, които предложиха на символична цена  на участниците в  две от големите инициативи, проведени от училището и читалището – на форума за обмяна на добри практики за работа в мултиетническа среда, с участието на директори и учители от област Враца и на големия Великденски концерт, украсил центъра на селото с багри и звуци.  Сумата, събрана на двете събития значително надвишава необходимите 160.00 лева. Учениците събраха 274.00 лв. Останалите пари ще бъдат използвани за подкрепа на други ученически инициативи. Участниците в УУС  и ръководството на училището благодарят на всички, станали съпричастни към ученическия ентусиазъм!13116364 957759684322053 8652943114007811041 oIMG 2178

Проект на Училищен ученически съвет към НМД получи подкрепата на общността

Националната мрежа за децата даде възможност на формални и неформални ученически организации  от общностните училища  да кандидатстват със своя идея, която се нуждае от финансово подпомагане за реализирането си . Училищният ученически съвет /УУС/ на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци кандидатства с проект „Място да си лафим без WI-FI”.  Идеята е в двора на училището да се създаде кът от шестоъгълна маса и пейки, където учениците да се събират, обсъждат идеи и разговарят, без да бъдат прекъсвани от телефони и други електронни пособия. В условията на проекта, кандидатите сами трябва да съберат 20 % от общата сума 800.00 лева. За тази цел учениците, под ръководството на Даниела Кунчева – главен учител по математика и ИТ, подготвиха рекламни материали, които предложиха на символична цена  на участниците в  две от големите инициативи, проведени от училището и читалището – на форума за обмяна на добри практики за работа в мултиетническа среда, с участието на директори и учители от област Враца и на големия Великденски концерт, украсил центъра на селото с багри и звуци.  Сумата, събрана на двете събития значително надвишава необходимите 160.00 лева. Учениците събраха 274.00 лв. Останалите пари ще бъдат използвани за подкрепа на други ученически инициативи. Участниците в УУС  и ръководството на училището благодарят на всички, станали съпричастни към ученическия ентусиазъм!

„Силните срещу дрогата“

IMG 9611IMG 9715На 23 април – Лазаровден в „Седмицата на здравето“  град  Оряхово имаше честта да бъде  домакин на Кръг от Открито Държавно първенство по силов многобой  2016г. Инициативата е част от Национална кампания на Министерство на физическото възпитание и спорта и Спортна асоциация на МВР с медийното партньорство на БНТ, БНТ HD, радио „Дарик“, „Тангра“, „Носталгия“  под  мотото „Силните срещу дрогата“.
  Провеждането на мероприятието съвпадна с официалното откриване, от кмета на общината Росен Добрев, на парк „Централно дере”. Паркът е  реализиран по проект „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере“ гр. Оряхово по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007- 2013” MIS  ЕТС code: 554.
 С възстановяването на парка е създадена подходяща среда за масови културни, спортни и туристически прояви, не само с местно, но и с трансгранично значение, благодарение на партньорството на Община Оряхово с Кметство Бекет.
  След откриването на „Арена – Оряхово” – залата за бадминтон, възстановяването на залата по борба, мини футболното игрище в парка  и спечеления проект от Община Оряхово, с който ще се финансира реновиране на дясната част на парк „Ловен дом” с маси за шахмат на открито,  на всички нас жители и гости на Оряхово ни остава само да подкрепяме местните си спортисти, които винаги са ни радвали с победите си.IMG 9621IMG 9599

„Земя, ти имаш хляб за всички” – форум за обмяна на педагогически практики в ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци

IMG 2336IMG 2303В навечерието на деня на Земята и само няколко дни преди началото на Великденските празници в ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци, съгласно плана на РИО – Враца, се проведе форум за обмен на добри практики с директори и учители от областта на тема: „Ефективен учебно-възпитателен процес в условията на обучение в мултикултурен клас”.
 Представители на  седемнадесет училища, които работят в подобна среда взеха участие във форума. От РИО Враца в работата се включиха Лорета Колева – Старши експерт по организация на средното образование, Пламенка Ангелова - Старши експерт по начално образование и Гергана Василева - Старши експерт по математика и информатика. Гости на събитието бяха Росица Койнова – кмет на селото, Йонка Данова – координатор за район Северозапад на Център АМАЛИПЕ, Йоана Делчева – представител на Фондация „Заедно в час”, Камелия Мерджева и Петя Еленкова  - представители на община Оряхово, Иво Йорданов – Гл.редактор на вестник “Враца днес”.

Прочети още...

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 6th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code