СПОРТ ЗА ДЕЦАТА - ПРОЕКТИ НА СК ПО БОРБА „СЕЛАНОВЦИ 93”

амалипе 392Спортният клуб по борба „ Селановци 93” вече изпълнява в партньорство с ОУ „Н.Й.Вапцаров” два проекта на Министерството на младежта и спорта. По Програмата „Спорт за деца в свободното време” на стойност 10 000 лева се предвиждат продължаване на дейността  на 3 групи, в състав по 15 деца за осмисляне на свободното време и придобиване на начална спортно-техническа подготовка по спорта борба. Вторият проект на стойност  4 500 е по програма „Спорт за деца в риск”. В него се предвижда да се включат и ученици с проблеми в поведението или обучението.  Двата проекта се изпълняват едновременно и дават възможност на по-голям брой деца да спортуват, да обменят идеи и да общуват в неучебна среда. Треньорите Анатоли Алеков и Сашо Илиев се налага да демонстрират не само спортни  умения, но и педагогически такт и познаване на индивидуалните способности и особености на всяко дете. Идеята е , едновременно със  състезателния  дух, у учениците да се формира толерантно отношение към другия, приемане на спортния неуспех спокойно и умение да губиш с достойнство. Проектите нямат за цел да подготвят професионални състезатели, но те са школа за доказване на качества и подбор на бъдещи спортисти. Средствата по проекта ще подсигурят закупуване на ново оборудване, заплащане на треньор, обезпечаване на състезанията с медицинско лице и пътуване на децата извън населеното място като зрители на големи спортни състезания. Дейностите и по двата проекта се предвижда да приключат малко преди края на календарната година.

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА СЕЛАНОВСКИТЕ УЧЕНИЦИ

SAM 6586001В навечерието на 24 май отборът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци за поредна година показа знания и умения в областното състезание „Защита на населението от бедствия, аварии и извънредни ситуации”. Денис Бошнакова, Теодора-Любов Вълчева, Милен Милков и Петя Ангелова с ръководител Петя Георгиева отново заеха ПЪРВО място и ще представят областта на Националния кръг на състезанието. Отборът се справи и с факта , че в последните дни преди участието си се наложи промяна на ръководителя. Илияна Кацарова от 13 години ръководи отбора. И тази година тя вложи максимални усилия за подготовката, но появилия се здравословен проблем попречи да изживее на място вълнението от успеха на учениците. Тяхното първо място е награда за усилията и пожелание за бързо оздравяване.

ПЕТЯ РУСИНОВА

ПРОЕКТ „И АЗ МОГА…” ПОМАГА НА УЧЕНИЦИТЕ ДА СА ВЗЕМАТ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ

DSC 0043DSC 0023ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци изпълнява проект „И аз мога…”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Проектът е на обща стойност 19 210 лв. и включва разнообразни дейности, създаващи равни шансове и възможности на учениците от различните етноси да се учат, контактуват и вземат решения. Ежедневно автобус извозва учениците от ромския квартал до училището, провеждат се допълнителни занимания с учениците, нуждаещи се от подпомагане в подготовката по определени предмети, коригират се говорни дефекти на деца от ОДЗ „Мир”  и се подкрепят инициативи, формиращи толерантно приемане на „различния”. Една от планираните   дейности по проекта е „И аз мога да успея в професията”. За целта училището договори  с Центъра за кариерно развитие Враца посещение на Центъра и на три професионални училища в града. И учители , и ученици споделят задоволството си от високия професионализъм, с който работещите в Центъра са планирали и реализирали цялостното събитие.

Прочети още...

ОУ„Н.Й.ВАПЦАРОВ” СЕЛАНОВЦИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПВ КОНКУРСА „ЗА ЧИСТА ПРИРОДНА СРЕДА -2016

Сбъдна се отдавна замисляната идея на ОУ „Н.Й.Вапцаров” за изграждане на „Зелена класна стая под небето”.  Училището спечели проект със същото име в обявения от МОСВ и ПУДООС национален конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2016” на тема”ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”. С Управляващия орган вече е сключен договор на стойност 4 476 лв., с които ще се финансират следните дейности:
-    Изработване и монтаж върху бетонна основа на съоръжения и пособия – пейки, маса, демонстрационни табла с навес, детска пързалка, метеорологична станция, алпинеум и информационно табло с информация за проекта;
-    Възстановяване на релефна географска карта върху земята в района на „зелената класна стая”;
-    Закупуване на нагледни и демонстрационни дидактически материали.
Целта на дейностите по проекта са да създадат нестандартно учебно пространство за провеждане на урочни и извънурочни дейности, свързани с опазване на околната среда, извеждане на учениците от продължителния престой в затворени помещения  и формиране на отговорно отношение към училищната собственост. Училището планира в различните дейности по подходящ начин да бъдат включени родители и ученици, у които да се формира отношение на съпричастна отговорност към „тяхното дело”. Ежегодно в „класната стая под небето” ще се организира фотоизложба на най-замърсените райони в селото и ще се предприемат инициативи, съвместно с Кметството, за почистването им. Учениците от полуинтернатните групи /занималните/ ще могат да провеждат часовете по отдих и занимание по интереси в обособеното и поддържано пространство. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31.10.2016 год.
ПЕТЯ РУСИНОВА - ДИРЕКТОР

Проект на Училищен ученически съвет към НМД получи подкрепата на общността

13131774 957759584322063 257929203484594383 o13123161 957759667655388 6391216372630687540 oНационалната мрежа за децата даде възможност на формални и неформални ученически организации  от общностните училища  да кандидатстват със своя идея, която се нуждае от финансово подпомагане за реализирането си . Училищният ученически съвет /УУС/ на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци кандидатства с проект „Място да си лафим без WI-FI”.  Идеята е в двора на училището да се създаде кът от шестоъгълна маса и пейки, където учениците да се събират, обсъждат идеи и разговарят, без да бъдат прекъсвани от телефони и други електронни пособия. В условията на проекта, кандидатите сами трябва да съберат 20 % от общата сума 800.00 лева. За тази цел учениците, под ръководството на Даниела Кунчева – главен учител по математика и ИТ, подготвиха рекламни материали, които предложиха на символична цена  на участниците в  две от големите инициативи, проведени от училището и читалището – на форума за обмяна на добри практики за работа в мултиетническа среда, с участието на директори и учители от област Враца и на големия Великденски концерт, украсил центъра на селото с багри и звуци.  Сумата, събрана на двете събития значително надвишава необходимите 160.00 лева. Учениците събраха 274.00 лв. Останалите пари ще бъдат използвани за подкрепа на други ученически инициативи. Участниците в УУС  и ръководството на училището благодарят на всички, станали съпричастни към ученическия ентусиазъм!13116364 957759684322053 8652943114007811041 oIMG 2178

Проект на Училищен ученически съвет към НМД получи подкрепата на общността

Националната мрежа за децата даде възможност на формални и неформални ученически организации  от общностните училища  да кандидатстват със своя идея, която се нуждае от финансово подпомагане за реализирането си . Училищният ученически съвет /УУС/ на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци кандидатства с проект „Място да си лафим без WI-FI”.  Идеята е в двора на училището да се създаде кът от шестоъгълна маса и пейки, където учениците да се събират, обсъждат идеи и разговарят, без да бъдат прекъсвани от телефони и други електронни пособия. В условията на проекта, кандидатите сами трябва да съберат 20 % от общата сума 800.00 лева. За тази цел учениците, под ръководството на Даниела Кунчева – главен учител по математика и ИТ, подготвиха рекламни материали, които предложиха на символична цена  на участниците в  две от големите инициативи, проведени от училището и читалището – на форума за обмяна на добри практики за работа в мултиетническа среда, с участието на директори и учители от област Враца и на големия Великденски концерт, украсил центъра на селото с багри и звуци.  Сумата, събрана на двете събития значително надвишава необходимите 160.00 лева. Учениците събраха 274.00 лв. Останалите пари ще бъдат използвани за подкрепа на други ученически инициативи. Участниците в УУС  и ръководството на училището благодарят на всички, станали съпричастни към ученическия ентусиазъм!

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Wednesday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code