Отново за толерантността…

101 3340101 3345Всяка година 16 ноември ни връща към темата за толерантността. Тази година учениците от ОУ”Н.Й.Вапцаров”с.Селановци отбелязаха това събитие съобразявайки се с възможността за участие на г-жа  Анета Тинчева - регионален представител на Комисия за защита от дискриминация. По традиция този ден се организира с активното участие и възможност за изява на учениците със СОП. Под ръководството на г-жа Соня Ангелова – ресурсен учител те подготвиха вълнуващи думи за значението на това да приемаш различния, да го разбираш и проявяваш търпимост. По оригинален начин изпратиха своите послания, като поканиха всички от публиката да ги изговорят заедно.
Много вълнения и размисли предизвика втората част от събитието, в която г-жа Тинчева предложи на вниманието на учениците 7 кратки филмчета, върху които имаше поставени въпроси, провокиращи тяхната ценностна система. Учениците от пети до осми клас показаха впечатляващо трезво отношение към такива важни въпроси като дискриминацията, толерантността, страха да бъдеш себе си, обосноваваха отговорите си и търсеха аналози със събития от техния живот. Спонтанно споделиха удоволствието от срещата и желанието си да участват и в други подобни събития.

Прочети още...

Седмица на бащата в Основно училище „Н.Й.Вапцаров” Селановци

101 3186101 3212В началото на новата учебна година ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци се включи в проекта на Асоциация родители „Да бъдеш баща”. Проектът е продължение на инициативи с бащи на деца в ОДЗ „Мир” Селановци, организирани през миналата година. В дейностите на проекта са включени обучения на учители за работа със значимите възрастни мъже в живота на децата. Статистиката сочи, че децата по-често посочват като по-важен фактор в семейството майката – организатор и изпълнител на дейностите, свързани с отглеждането и възпитанието им. Акцентът на работата пада върху децата и родителите в първи и пети клас – преходни в живата на всяко дете.

Прочети още...

ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци спечели проект „И аз мога…” към ЦОИДУЕМ

SAM 6072SAM 6074На 29.09.2015г. директорът и счетеводителят на ОУ «Н.Й.Вапцаров» подписаха  Договор  със ЦОИДУЕМ по конкурсна процедура 33.14-2015, Приоритет:1.Осигуряване равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, Тема: Осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, име на проекта „И аз мога…”. Партньор на училището по проекта е ОДЗ „Мир” Селановци. Общата стойност на проекта е 19 210лв., а срокът за изпълнението му – 11 месеца.

Прочети още...

ОТНОВО ЗА 59 ПЪТ!

12036635 839535879477768 2509933386007554258 n11229554 839541632810526 5703515810549153079 nСамо децата и учителите имат два пъти в годината НОВА ГОДИНА .
Днес в ОУ "Н.Й.Вапцаров" с.Селановци беше поредната 59 нова година, в която се издигна националния флаг и зазвъня звънецът за селановските деца. Прекрасни бяха участниците в програмата - първокласници и петокласници. Пяха, рецитираха и танцуваха. Гости на общоселския празник бяха Радослав Николов - председател на Общински съвет Оряхово, Галина Пацева - представител на общинска администрация, Екатерина Граменова - координатор от Националната мрежа за децата по проект "Училището като център на общността", Галя Петкова - председател на Училищното настоятелство, представители на партньорски организации, родители и съмишленици. Новият випуск първокласници въведоха класният ръководител Детелина Гергова и възпитателят - Боряна Пешева. Новата година започва без второгодници. 171 деца ще се обучават в обновената сграда. За тях ще работят с много отговорност 19 педагогически специалисти и още 5 човека административен и обслужващ персонал. Ще продължи работата по самостоятелни и съвместни с други партньори проекти – „Включващо обучение” за подпомагане на ученици със специални образователни потребности, „Всеки ученик ще бъде отличник”-  проект на Център АМАЛИПЕ, „Училището като център на общността” към НМД, „С грижа за всеки ученик” по НП на МОН и др.

Прочети още...

ДЕЙНОСТТА ПРОДЪЛЖАВА

11880597 898322073579063 1677480946259819359 n11885263 904833442927926 4892772067076073362 nВече половин година Спортният клуб по борба, в Селановци в партньорство с ОУ „Н.Й.Вапцаров”, работи по проект на ММС - Програма ,,Спорт за децата в свободното време‘‘, направление ,,Начално обучение по вид спорт‘‘. Дейностите са планирани до края на 2015г. и са разпределени в два етапа – от февруари до края на месец май и през октомври и ноември. През вече изтеклия първи период треньорът Сашо Илиев успя да провокира интереса на децата, включени в трите групи, да открие и развие в тях качества на борци и победители. Показателни за това са успехите на Клуба през лятото и в първите дни на есента. На проведената спартакиада в рамките на оряховските панаирни дни Клубът спечели три златни и един бронзов медал. Само преди няколко дни в Белене, на организирания от общината турнир,  малките борци станаха носители на общо 6 медала. Теодор Емилов и Иво Илиев спечелиха златни медали. Мартин Владиславов, Николай Георгиев и Марио Цветанов са сребърни медалисти, а Деян Митов – бронзов.

Прочети още...

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 26th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code