ОБЯВА АРЕНДА 2024г. ОСТРОВ - 09.30 - 17.07.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-257/01.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №137 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Остров,с НТП ”Нива”

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Остров, за срок от 10/десет/ стопански години, при начална тръжна цена 53.00лв.(петдесет и три лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ОСТРОВ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

  АОС №

54386.22.14

БЛАТОТО

Нива

IV

10005

2890

54386.22.15

БЛАТОТО

Нива

IV

9999

2891

54386.29.11

БЛАТОТО

Нива

IV

10403

2892

54386.81.2

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

29463

2894

54386.81.4

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

16591

2895

54386.88.1

ДИСАГИТЕ

Нива

VI

8921

2896

54386.91.12

СОВАТИЩЕ

Нива

IV

13501

2189

54386.95.12

СОВАТА

Нива

IV

6000

2898

54386.96.1

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

5002

2899

54386.96.19

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

21555

2900

 

общо:

131440м²

 

 

131.440дка

 

2.Началната тръжна цена 53.00лв.(петдесет и три лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 6966.32лв. (Шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и тридесет и две стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 16.07.2024г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 696.63лв. /Шестстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 16.07.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.07.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 17.07.2024г. от 09.30ч.

ОБЯВА АРЕНДА 2024 СЕЛАНОВЦИ - 11.00 - 16.07.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-259/01.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №139 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Селановци,с НТП ”Нива”

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци,за срок от 10/десет/ стопански години, при начална тръжна цена 69лв.(шестдесет и с лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

    АОС №

70723.64.16

РАЕВ ДОЛ

Нива

V

8253

1990

70723.65.18

РАЕВ ДОЛ

Нива

V

8501

1991

70723.66.24

ЛЕСКОВСКИ ВРЪХ

Нива

IV

4001

1992

70723.69.68

ПАРЦЕЛИТЕ

Нива

V

7001

1993

70723.71.48

ПАРЦЕЛИТЕ

Нива

IV

8651

1996

70723.76.8

ПАРЦЕЛИТЕ

Нива

V

4000

1997

70723.78.28

ПАРЦЕЛИТЕ

Нива

III

6512

1998

70723.79.1

ГРЕДА

Нива

III

33505

1999

70723.80.13

ГРЕДА

Нива

III

7200

2000

70723.80.27

ГРЕДА

Нива

III

23003

2001

70723.81.15

ГРЕДА

Нива

III

3001

2002

70723.100.18

ОСТРА МОГИЛА

Нива

IV

3001

2003

70723.102.18

МОГИЛИТЕ

Нива

V

10602

2004

70723.104.6

МОГИЛИТЕ

Нива

III

4001

2005

70723.119.22

ШАНДЕНЕЦ

Нива

III

12402

2006

70723.121.21

РАЕЦКОТО

Нива

III

3000

2009

70723.123.2

МОГИЛИТЕ

Нива

III

39986

2010

70723.129.6

ДЪРВАРСКИ ПЪТ

Нива

III

2801

2012

70723.132.1

ДЪРВАРСКИ ПЪТ

Нива

III

4501

2013

70723.135.8

ДЪРВАРСКИ ПЪТ

Нива

III

4901

2015

70723.137.5

ЦЕКОВ БРЕСТ

Нива

III

3000

2016

70723.137.21

ЦЕКОВ БРЕСТ

Нива

III

3000

2017

70723.144.6

ВОДЕНИЧАРСКИ ПЪТ

Нива

III

3000

2018

70723.145.3

ВОДЕНИЧАРСКИ ПЪТ

Нива

III

2900

2019

70723.146.6

ВОДЕНИЧАРСКИ ПЪТ

Нива

III

4791

2020

70723.151.10

ГРЪСТАРСКИ ПЪТ

Нива

III

2700

2022

70723.155.1

БУКОВСКИ ПЪТ

Нива

III

3251

2023

70723.155.3

БУКОВСКИ ПЪТ

Нива

III

1000

2024

70723.155.25

БУКОВСКИ ПЪТ

Нива

III

2000

2025

70723.171.25

БАНОВА ПАДИНА

Нива

III

14601

2034

70723.172.35

БАНОВА ПАДИНА

Нива

III

5387

3403

70723.175.13

КОСАНЯ

Нива

III

5002

2037

70723.175.14

КОСАНЯ

Нива

VI

2000

2038

70723.175.25

КОСАНЯ

Нива

VI

18303

2039

70723.175.27

КОСАНЯ

Нива

VI

14302

2040

70723.175.32

КОСАНЯ

Нива

VI

7001

2041

70723.175.41

КОСАНЯ

Нива

VI

15003

2042

70723.175.70

КОСАНЯ

Нива

VI

6001

2043

70723.175.75

КОСАНЯ

Нива

IV

12921

2044

70723.186.10

ЦЕКОВ БРЕСТ

Нива

III

15433

2049

70723.187.56

ЛАКОВА КРУША

Нива

III

5751

2050

70723.187.57

ЛАКОВА КРУША

Нива

III

6002

2051

70723.188.18

ЛАКОВА КРУША

Нива

III

3001

2052

70723.192.24

СТ ДРУМ

Нива

III

18515

2053

70723.192.39

СТ ДРУМ

Нива

III

5000

2054

70723.192.43

СТ ДРУМ

Нива

III

3801

2055

70723.192.44

СТ ДРУМ

Нива

III

5001

2056

70723.197.12

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

7902

2057

70723.197.15

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

8852

2058

70723.197.57

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

10851

2060

70723.198.80

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

4001

2063

70723.200.65

БАЦОВИ ЯВОРИ

Нива

III

9227

2065

70723.200.66

БАЦОВИ ЯВОРИ

Нива

III

9226

2067

70723.200.76

БАЦОВИ ЯВОРИ

Нива

III

4001

2067

70723.201.69

БАЦОВИ ЯВОРИ

Нива

III

7299

2068

70723.202.17

РАЕЦКОТО

Нива

III

17403

2069

70723.202.60

РАЕЦКОТО

Нива

III

7801

2072

70723.205.22

РАЕЦКОТО

Нива

III

7001

2073

70723.205.35

РАЕЦКОТО

Нива

III

16620

2074

70723.206.3

КРАЙ ГАЛОВО

Нива

III

7350

2075

70723.209.19

КРАЙ ГАЛОВО

Нива

III

11602

2076

70723.209.22

КРАЙ ГАЛОВО

Нива

III

6207

2077

70723.209.23

КРАЙ ГАЛОВО

Нива

III

18808

2078

70723.210.7

КРАЙ ГАЛОВО

Нива

V

18003

2079

70723.212.2

РАЕЦКОТО

Нива

III

5166

2081

70723.212.16

РАЕЦКОТО

Нива

III

16702

2081

70723.212.20

РАЕЦКОТО

Нива

III

18254

2083

70723.212.29

РАЕЦКОТО

Нива

III

9202

2083

70723.212.46

РАЕЦКОТО

Нива

V

7501

2084

70723.217.19

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

4500

2087

70723.218.29

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

23503

2088

70723.219.13

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

21753

2089

70723.220.21

КАЛМУШКА ПАДИНА

Нива

III

4501

2090

70723.220.27

КАЛМУШКА ПАДИНА

Нива

III

26703

2091

70723.221.1

КАЛМУШКА ПАДИНА

Нива

III

18226

2092

70723.221.37

КАЛМУШКА ПАДИНА

Нива

III

11001

2093

70723.223.22

ДОБРЕНОВ БРЕСТ

Нива

III

3000

2095

70723.228.7

ОТВЪД КОСАНЯ

Нива

III

23503

2097

70723.234.28

БОДИЛСКИ ПЪТ

Нива

III

3501

2100

70723.242.31

ДЪЛБОКА ПАДИНА

Нива

III

9577

2101

70723.243.12

КАЧАНСКА ПАДИНА

Нива

III

21204

2102

70723.244.33

МИЛОВА ПАДИНА

Нива

III

7001

2119

70723.246.9

ЛИТОВА ПАДИНА

Нива

III

25354

2120

70723.246.27

ЛИТОВА ПАДИНА

Нива

III

13102

2121

70723.247.3

КАЛМУШКА ПАДИНА

Нива

III

13002

2122

70723.248.30

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

20513

2123

70723.249.17

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

3000

2124

70723.249.19

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

29803

2125

70723.249.30

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

5100

2126

70723.249.48

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

8000

2127

70723.249.60

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

6501

2128

70723.249.61

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

19003

2130

70723.250.42

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

14200

2131

70723.250.52

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

8101

2131

70723.251.53

КНЕЖАНСКО ШОСЕ

Нива

III

10002

2132

70723.253.43

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

6002

2133

70723.253.45

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

9501

2134

70723.255.2

ОСТРОВСКИ ПЪТ

Нива

III

6001

2137

70723.256.24

ТУРТОВОТО

Нива

III

8308

2138

70723.257.36

ТУРТОВОТО

Нива

III

5701

2139

70723.259.16

ТУРТОВОТО

Нива

III

17650

2140

70723.263.42

УЧИЛИЩНОТО

Нива

III

5549

2142

70723.264.25

УЧИЛИЩНОТО

Нива

III

13602

2143

70723.264.26

УЧИЛИЩНОТО

Нива

III

17442

2144

70723.265.14

ПЪРВАНОВ ГРОБ

Нива

III

4700

2145

70723.266.15

ПЪРВАНОВ ГРОБ

Нива

III

13305

2146

70723.266.25

ПЪРВАНОВ ГРОБ

Нива

III

9976

2147

70723.267.16

ПЪРВАНОВ ГРОБ

Нива

III

6001

2148

70723.267.24

ПЪРВАНОВ ГРОБ

Нива

III

22003

2149

70723.267.50

ПЪРВАНОВ ГРОБ

Нива

III

5377

2150

70723.268.21

ОБЩА ГОРА

Нива

III

11801

2151

70723.268.34

ОБЩА ГОРА

Нива

III

7701

2152

70723.268.53

ОБЩА ГОРА

Нива

III

28004

2154

70723.269.14

ОБЩА ГОРА

Нива

III

5000

2155

70723.269.32

ОБЩА ГОРА

Нива

III

17004

2156

70723.270.18

ОБЩА ГОРА

Нива

III

9001

2157

70723.270.39

ОБЩА ГОРА

Нива

III

6001

2158

70723.271.15

ОБЩА ГОРА

Нива

III

10201

2159

70723.272.8

ВИСОКОТО

Нива

III

4701

2161

70723.274.3

ВИСОКОТО

Нива

III

16304

2160

70723.274.4

ВИСОКОТО

Нива

III

16402

2162

70723.278.52

СМАЕВА ПАДИНА

Нива

III

13117

2165

70723.279.68

СМАЕВА ПАДИНА

Нива

III

26423

2166

70723.280.20

НЕНКОВИ БРЕСТОВЕ

Нива

III

5001

2166

70723.281.43

НЕНКОВИ БРЕСТОВЕ

Нива

III

18904

2171

70723.281.50

НЕНКОВИ БРЕСТОВЕ

Нива

III

17505

2172

 

общо:

1334311 м²

 

 

1334.311дка

 

2.Началната тръжна цена 69лв.(шестдесет и девет лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаили общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 92067.50лв. (Деветдесет и две хиляди и шестдесет и седем лева и петдесет стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 15.07.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 9206.75лв. /девет хиляди двеста и шест лева и седемдесет и пет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 15.07.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.07.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 16.07.2024г. от 11.00ч.

 

 

 

ОБЯВА ТЪРГ ТЕРЕН КЕЯ ОСТРОВ 24.06.2024г. - 09.30ч.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-208/04.06.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №113 по протокол №10/25.04.2024г. на ОбС Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем за сезонно ползване от 01 април до 31 октомври на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, (АОпС№2392/25.03.2016г.), съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:

- петно №4 с ПП 25кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80/осемдесет/ лева без ДДС и срок 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 21.06.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 21.06.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 21.06.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 24.06.2024г. от 09.30ч.

 

ОБЯВА ТЕРЕН КАФЕ ВЕНДИНГ -54020.503.703 - 11.00 - 25.06.2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-207/04.06.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №114 по протокол №10/25.04.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на терен част от имот общинска частна собственост(АчОС№2563/28.06.2017г.), с площ 1м², за разполагане на 1 (един) брой (вендинг машина) - преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, в имот с идентификатор 54020.503.703, представляващ дворно място за комплексно застрояване, с площ 1180кв.м. по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95 / 09.11.2016г. на Изпълнителен директор па АГКК, с административен адрес: гр. Оряхово, пл. „Дико Илиев“ №3, при начална тръжна цена на месец 40.00лв. (четиридесет лева) и срок - 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 24.06.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 24.06.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.06.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 25.06.2024г. от 11.00ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024