ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 43400.704.16 ЛЕСКОВЕЦ - 09.30 - 14.06.2023

Създадена на Понеделник, 29 Май 2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-217/29.05.2023г.на Кмета на община Оряхово и Решение №518по Протокол №56/27.04.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №117/04.06.2001г.), представляващ имот с кад.№43400.704.16, с площ 816м², парц.V-16„За общ.мероприятие“ в квартал 3и построена в него едноетажна сграда (магазин в груб строеж, за нежилищни нужди), с кад.№43400.704.16.1 със ЗП-58м2по действащ Подробен Устройствен План на с.Лесковец, при съседи, както следва:изток: улица; юг: улица; север: парц.IV-16 на Община Оряхово; запад: парц.VI-16 на Община Оряхово,при начална тръжна цена в размер на3430лв. (три хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 12.06.2023г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 12.06.2023г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 12.06.2023г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 14.06.2023г. от 09,30ч.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024