04.04.2017

Създадена на Вторник, 04 Април 2017 Публикуване

Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци и с.Галово, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40 лв. /четиридесет лева/, и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

Предмет на търга е: Товарен автомобил ”ОПЕЛ КОМБО”, “ФУРГОН“, DIEZEL, рег.№ ВР4461ВВ, рама № WOL0ХСF2553012957, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят: БЯЛ, собственост на Община Оряхово, описан в Свидетелство за регистрация /част І-ва/ № 003534460, при начална тръжна цена 750лв. /седемстотин и петдесет лева/; 

 

Предмет на търга е: Лек автомобил ”РЕНО ЛАГУНА”, БЕНЗИН, рег.№ ВР6363BС, рама № VF1BG0K0529100859, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят: ЧЕРЕН МЕТАЛИК, собственост на Община Оряхово, описан в Свидетелство за регистрация /част І-ва/ № 004208688, при начална тръжна цена 890лв. /осемстотин и деветдесет лева/;

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019